U BIH OPET BEZ KONSENZUSA: Vlada RS poziva Federalnu vladu na preispitivanje zakona o UIO, odbrani, VTSV…

Vlada Republike Srpske (RS) izražava spremnost da s Federacijom BiH odmah otpočne pregovore s ciljem usaglašavanja usvajanja zakona o Ustavnom sudu BiH, ali i preispitivanja datih saglasnosti na Zakon o odbrani BiH, Zakon o indirektnom oporezivanju BiH i Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

To je jedan od zaključaka koje je danas usvojila Vlada RS-a, nakon što se upoznala s „Informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS, koju je Narodna skupština RS usvojila 12.novembra.

Vlada RS smatra da treba izvršiti analizu Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i raspodjele finansijskih sredstava.   

Iz Vlade RS-a je je saopćeno kako smatra da je od posebnog značaja za taj bh. entitet iniciranje reforme institucija pravosuđa na nivou BiH.

Također, Vlada RS inicirala i potrebu da se odmah pristupi izradi, kako se navodi, zakona o rehabilitaciji svih nezakonito smijenjenih lica iz RS, a koji su smijenjeni odlukama visokih predstavnika, kao i da se sagleda mogućnosti izmjene Krivičnog zakona RS u smislu sankcionisanja postupanja suprotno stavovima Narodne skupštine, kao ugrožavanje suvereniteta i ustavnog poretka RS.

Zaključke usvojene na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta odbacili su bošnjački i međunarodni zvaničnici u BiH.

Na sjednici u Banjoj Luci Vlada je utvrdila Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

(Vijesti.ba / FENA/Preokret)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top