PREDLOG U SKUPŠTINI: Srbija prva u regionu daje biračko pravo sa 16 godina?

Poslanici u Skupštini Srbije uskoro bi mogli da razmatraju predlog da se starosna granica za glasanje na izborima snizi sa 18 na 16 godina, a izmenu zakona inicirao je predsednik Zelene stranke Goran Čabradi. Predlagač smatra da mladim ljudima već sa 16 godina treba dati mogućnost da biraju, pozivajući se na korpus prava koji stariji maloletnici već imaju, kao i na primere dobre prakse iz evropskih država u kojima su pravo da biraju dobili i šesnaestogodišnjaci.

Obrazlažući predlog, Čabradi je izneo tvrdnje da su danas mladi ljudi politički svesniji i bolje informisani pod uticajem medija i naročito društvenih mreža. Poslanik Zelene stranke podseća da je zakon u Srbiji već prepoznao radnu sposobnost mladih tako što im je dao mogućnost da zasnuju radni odnos sa 15 godina, dodajući da su srpski državljani stariji od 16 godina u obavezi da imaju ličnu kartu, kao i da mogu da zaključe brak uz dozvolu suda.

Prva država koja je starosnu granicu za izlazak na birališta spustila ispod 18 godina bila je Nikaragva, koja je aktivno biračko pravo mladima sa navršenih 16 godina života dala još 1984. godine. Njenim stopama četiri godine kasnije pošao je i Brazil, dok je u Evropi “nogu povukla“ Estonija. Listu zemalja koje su pravo glasa dale i mlađima od 18 godina dopunile su Kanada, Novi Zeland, Argentina, kao i 19 država u Sjedinjenim Američkim Državama. Švajcarska i Nemačka spustile su starosnu granicu za glasanje na lokalnim izborima na 16 godina, dok je Austrija, kao prva zemlja u Evropskoj uniji, mladima koji su napunili 16 godina omogućila da glasaju na izborima na svim nivoima.

Da li je pravi trenutak?

Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Dušan Spasojević ideju da se starosna granica za glasanje spusti na 16 godina ocenjuje kao zanimljivu, ali naglašava da je “donekle besmisleno raspravljati o širenju prava glasa u situaciji kada smo izgubili bazične demokratske elemente“.

PRAVO GLASA BEZ BAZIČNIH DEMOKRATSKIH ELEMENATA: Dušan Spasojević, FPN

“U nekom širem ili drugačijem kontekstu, kada bismo ispunjavali minimalne demokratske standarde, moglo bi se pričati o tome jer postoji određeni broj zemalja koji je već usvojio takve inicijative. Prepoznata je činjenica da mladi sada ranije sazrevaju i da su uključeniji u politički život nego pre trideset ili pedeset godina. Međutim, to treba raditi postepeno, tako što bi im se najpre dalo pravo da glasaju na lokalnim izborima, a zatim u nekom srednjoročnom procesu i na nacionalnom nivou“, istakao je Spasojević u razgovoru za N1.

Odgovarajući na pitanje koliki bi bio uticaj usvajanja Čabradijevog predloga na politički život u Srbiji, Spasojević kaže da bi spuštanje donje starosne granice za aktivno biračko pravo na 16 godina omogućilo jednom broju mladih da ranije uđu u politiku, precizirajući da je reč uglavnom o simpatizerima ideološki profilisanijih stranaka.

“Izvesno je da se na političkoj sceni u Srbiji ne bi mnogo toga promenilo, izuzev što bi nešto više od ostalih profitirale partije koje su popularnije među mladima, kao što su Dveri, ili recimo Beli Preletačević sa poslednjih predsedničkih izbora. U određenoj meri došlo bi do podizanja svesti o politici i veće participacije mladih u političkom životu, ali ne možemo precizno reći koliko, jer nisu rađena ozbiljnija istraživanja na tu temu“, ističe sagovornik N1 i dodaje da bi nakon nekoliko izbornih ciklusa nesumnjivo došlo do povećane izlaznosti u kohorti između 20 i 25 godina, jer bi oni ranije stekli izbornu rutinu nego što je to slučaj sada.

Kao potencijalno negativnu stranu usvajanja predloga, Spasojević vidi mogućnost da jedan deo mladih i potpuno nezainteresovanih za politiku uđe u neku vrstu klijentelističkih odnosa sa vladajućom strankom. U tom smislu, kaže naš sagovornik, nema jasne distinkcije kao devedesetih godina prošlog veka, kada se znalo da su oni koji prvi put glasaju ili će tek glasati izuzetno opoziciono nastrojeni.

Nedeljkov: Nemoguće bez promene Ustava

Da je ideja o uvođenju prava glasa za mlađe od 18 godina interesantna smatra i programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Raša Nedeljkov, ali naglašava da je to sa pravne strane nemoguće dok se ne promeni Ustav Srbije.

“Najviši pravni akt propisuje starosnu granicu za aktivno i pasivno biračko, a to je 18 godina. Dakle, usvajanju izmena zakona moralo bi da prethodi referendumsko izjašnjavanje birača o promeni Ustava. Ukoliko zanemarimo pravni aspekt, sama ideja se čini veoma zanimljivom. Vidimo to kao temu za javnu raspravu do koje bi moglo da dođe nakon izbora, prilikom najavljene debate o unapređenju izbornih uslova i, nadamo se, reformi izbornog zakonodavstva“, kaže Nedeljkov za N1.

MOTIVISATI MLADE ZA UČEŠĆE U POLITIČKOM ŽIVOTU: Raša Nedeljkov, CRTA

Prema njegovim rečima, treba pronalaziti sve moguće načine koji podstiču mlade da preuzimaju odgovornost za svoju budućnost, a raniji izlazak na izbore može da bude dobar korak u tom smeru.

Aktivno izborno pravo za mlađe od 18 godina moglo bi da pokrene niz pozitivnih promena u našem društvu, ali mislim da je za to potrebna mnogo dublja diskusija, uz uključivanje predstavnika različitih struka. To definitivno nije nešto što se menja jednim amandmanom, već mora biti rezultat znatno šire programske platforme“, naglašava sagovornik N1, koji smatra da društvo ima obavezu da se ozbiljno bavi izbornim zakonodavstvom, u okviru koga apsolutno postoji prostor da veći broj mladih, uz prethodnu pripremu, bude uključen u politički život.

Nedeljkov upozorava i na moguće negativne aspekte spuštanja starosne granice za glasanje, jer može doći, kako kaže, do manipulacije tim biračima.

“Postoji potencijalni rizik da najmlađi birači postanu lak izborni plen za stranke. Mene bi zato uplašilo da se takva odluka donese pred nastupajuće izbore, jer prepoznajem interes vladajuće koalicije da u slučaju bojkota dela opozicije i na taj način poveća izlaznost na birališta“, zaključuje Nedeljkov.

Izvor: N1n Foto: N1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top