INTERVJU, JASMIN HASANOVIĆ: Ljevica mora priznati zlotvorstva režima koji su se koristili elementima marksizma i ponovo prodrijeti među potlačene

Jasmin Hasanović jedan je od najistaknutijih mladih marksističkih mislilaca u BiH i regionu. Viši je asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti Politologije. Trenutno je doktorant na istraživačkom polju Politologije, gdje se bavi pitanjem i problemom emancipacije u savremenoj političkoj teoriji. Autor je i koautor nekoliko naučnih i stručnih radova iz oblasti političke … Continue reading INTERVJU, JASMIN HASANOVIĆ: Ljevica mora priznati zlotvorstva režima koji su se koristili elementima marksizma i ponovo prodrijeti među potlačene