KORUPCIJA SITNIH BROJKI : Netransparentno poslovanje Vijeća mladih FBiH?

Vijeće mladih FBiH, je krovno tijelo na entitetskom nivou koje se prema zakonu o mladima se bavi zajedničkim provođenjem projekta mladih u Federaciji, te članstva i učešća odnosno predstavlja pitanja mladih, na višem nivou i međunarodnom planu. Također Vijeće mladih se bavi politikama koje se posebno dotiču mladih, i koje utiču na razvoj prosperitet  te opštu društvenu dobrobit, kao i na svim ostalim pitanjima koja se posebno odnose na mlade.

Privatizovano udruženje?

Uoči konferencije UO Vijeća mladih FBiH koja će se održati 26.06.2020. u Sarajevu, gdje će se raspravljati o izvještaju o radu i finansijskom izvještaju za proteklu godinu, našoj redakciji se javio jedan od delagata UO sa informacijama i dokumentima koji bi mogli ukazivati na nepravilnosti u radu ovog tijela. U razgovoru za naš portal on je rekao da je ovo udruženje doslovno privatizovano i da je proces pokrenula predsjednica upravnog odbora Mirela Geko koja je pored te visoke funkcije u vijeću mladih, također aktivna uposlenica druge nevladine organizacije „Institut za razvoj mladih Kult“, preko koje uglavnom izvršava funkcije rada koje su suštinski u nadležnosti vijeća mladih FBiH. Ova praksa ima posebnu težinu, ako se uzme u obzir da vlada FBiH na godišnjem nivou izdvaja grant u iznosu od 30 000 KM, koji je namjenjen isključivo za rad i funkcionisanje vijeća mladih FBiH.

Prema  izvještaju kojeg je rukovodstvo priredilo delegatima Vijeća mladih,a u čijemje posjedu naš portal,  za aktivnosti ove organizacije izdvojeno je 170 000 KM. Cjelokupni rad je sveden na tri aktivnosti i to : „Fakat je vakat“ – seminaru za 53 odrasle osobe, „Mind the gap“-  koja predstavlja učešće u međunarodnim projektima suradnje i „Ative today“ – koja je rezultirala izradom video klipova na engleskom za youtube kanal, a koji su do pisanja ovog teksta zajedno imali ispod 100 pregleda. Ostale aktivnosti nisu ništa drugo nego, kako kaže naš izvor, spomenari putopisa sa raznih seminara, iz Srbije, Austrije, Slovačke i BiH, a kojeg potpisuje ukupno 5 osoba.

OPŠTI KRITERIJI ZA RASODJELU TEKUĆEG TRANSFERA

Odluke bez potrebnog kvoruma?

U izvještaju u radu, također nemoguće je ne primjetiti kontradikcije da je Upravi odbor vijeća mladih FBiH, produžio ugovor na neodređeno generalnoj sektratarki Jasmini Banjalučkić, te zaposlilo još dvije osobe na pitanju koordinacije i asistencije pri projektima. Posebno je to zanimljivo ako se ima u vidu, kako navodi naš sagovornik,  da su ove odluke donesene bez potrebnog kvoruma u radu Upravnog odbora, gdje je nedostajalo 3 od 6 čalanova tog tijela, dok se neophodna većina formira sa minimalno 4 člana.

PRINUDNA NAPLATA PUTEM MJENICE

 Pored toga, naš sagovornik navodi da predsjednica Upravnog odbora Mirela Geko od Aprila 2019 zbog zdrastvenih problema ne prisustvuje sjednicama, kao i da to isto je učinio i dopresjednik Ilija Filipović, koji je napustio teritoriju BiH u 2019 godini. Imajući to u vidu, kao i infomaciju koju nam je rekao naš sugovornik da su se sastanci uglavnom održavali preko socijalnih mreža, postavlja se i pravna valjanost svih donešenih odluka od strane Upravnog odbora.

Nepotpun finansijski izvještaj

Također na sjednici koja je zakazana za 26.06. mjeseca, gdje bi se pored izbora novog rukovodstva trebao razmatrati i finansijski izvještaj, dobili smo informaciju od našeg sugovornika da je delegatima prezentiran nepotpuni finansijski izvještaj, u kojem su prihodi i rashodi neujednačeni, odnosno nedovoljno jasno precizirani. To se posebno odnosi na cifru od  51.030, 58KM koja ničim nije opravdana kao i razlika između prihoda od 171,048,96 KM i opravdanog rashoda od 120.018,36 KM.

IZ FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA VIJEĆA MLADIH FBIH

Shodno ugovoru  između Federalnog ministarstva mladih kulture i sporta sa jedne strane, te Vijeća za mlade FBiH sa druge strane, kao i pravilima unutrašnjeg uređenja regulisanja statutom Vijeća mladih, za očekivati je da se delegatima predaju i potpuni izvještaji na sjednici.

Poseban indikator sumnje  o nepravilnosti u okviru poslovanja Vijeća mladih, pretstavlja rashodna stavka koja nije detaljno obrazložena, a radi se o „prinudnoj naplati računa putem mjenice“ u iznosu od 10.611 KM. Ovdje se postavlja pitanje kako i zašto je Vijeće mladih, kao nevladina organizacija došlo u poziciju da prema njemu određena individua ili pravno lice vrši prinudnu naplatu?

E-MAIL PREOKRETA VIJEĆU MLADIH FBIH

O svemu navedenom pokušali smo dobiti komentar od nadležnih osoba iz Upravnog odbora Vijeća mladih, ali nakon upita poslatog 23.06.220,  do dana završetka ovog teksta odgovor na postavljena pitanja nismo dobili.  Ostavljamo svakako mogućnost UO Vijeća mladih da našem portalu naknadno dostavi tražene podatke, koji će biti objavljeni.

Piše: Muhamed Kovačević (Preokret), Foto: Vijeće mladih Federacije BiH

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top