MUHAMED KOVAČEVIĆ: Ko će odgovarati za zločine nad Bošnjacima Kokinog Sela?

Kraj maja mjeseca 1992 godine, predstavljao je posebno težak period za Bošnjake Rogatice, Hrenovice i Sprače, koji su se našli pod napadom tadašnjih snaga Teritorijalne odbrane „Srpskog Goražda“. Napad je rezultirao teškim zločinima u mjestu Lozje koje se još naziva i  Kokino Selo. Zločinima koji do danas nisu procesuirani. Hronologija događaja Na samom ulazu u … Continue reading MUHAMED KOVAČEVIĆ: Ko će odgovarati za zločine nad Bošnjacima Kokinog Sela?