ELIS BEKTAŠ: Je li Trebinje srpski ili uopšte grad i druga pitanja za bilmeze

Potpuno pripremljena na krize i katastrofe mogu biti samo ona društva koja više – ne postoje. Jednu Atlantidu, recimo, ne brine više nikakav cunami, zemljotres, vulkan… baš kao što Vizantija ili Osmansko carstvo više ne moraju strahovati od pandemičnih boleština koje su ih harale. Postojeća društva, međutim, na takva iskušenja mogu biti tek djelomično spremna, … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Je li Trebinje srpski ili uopšte grad i druga pitanja za bilmeze