DUŠAN JEFTANOVIĆ, PRVAK SARAJEVSKIH SRBA 1940: “Sporazum Cvetković-Maček je loš, etničku diobu BiH valja odbaciti!”

Dušan Jeftanović, prvak Narodne radikalne stranke, sin čuvenog sarajevskog srpskog trgovca, prosvjetitelja, mecene i političkog prvaka Gligorija Jeftanovića, ubijen u Jasenovcu 1941. održao je 25. februara 1940 godiпe na stranačkom skupu u Zenici kritički govor o sporazumu Cvetković-Maček kojim su veliki dijelovi Bosne i Hercegovine pripojeni novostvorenoj hrvatskoj autonomiji u okviru Kraljevine Jugoslavije – Banovini … Continue reading DUŠAN JEFTANOVIĆ, PRVAK SARAJEVSKIH SRBA 1940: “Sporazum Cvetković-Maček je loš, etničku diobu BiH valja odbaciti!”