NEVIĐENA PERFIDNOST HRVATSKE: Vlada finansira organizacije koje dječji logor Jastrebarsko proglašavaju sirotištem, a partizane koji su ga oslobodili napadačima na nevinu djecu

Logor Jastrebarsko bio je dečiji koncentracioni logor kraj Jastrebarskog, kojeg je jula 1942. organizovao ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske. Logor Jastrebarsko bio je jedan od nekoliko dečijih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Pored ovog logora za decu postojali su i dečiji logori u Sisku i Loborgradu.

Logor za ubijanje i asimilaciju srpske djece

Logor je osnovan 12. jula 1942. prema odluci poglavnika Nezavisne Države Hrvatske Ante Pavelića.

U logoru je prema podacima Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača NR Hrvatske bilo zatočeno 3.336 dece, uglavnom poreklom sa područja Kozare i Korduna. Prema istim podacima, u logoru je do kraja oktobra 1942. umrlo najmanje 449 dece. Prema podacima Dragoja Lukića, u logoru je umrlo 768 dece.

Zahvaljujući zalaganju Tatjane Marinić i drugih humanitarki, do kraja septembra 1942. godine je 1.637 djece ilegalno izvučeno iz logora i smješteno u prihvatne porodice.

Logor nije karakterističan samo po činjenici da su u njemu bila zatočena deca već i po činjenici da su partizani 26. avgusta 1942. iz logora oslobodili nekoliko stotina dece (najčešće se pominje brojka od 727 oslobođene dece). Oslobođena deca su potom našla utočište na Kordunu. Većina druge dece logoraša, koji zbog bolesti i iznemoglosti nisu mogli da napuste područje Jastrebarskog i pređu na Kordun, nakon boravka u logoru, još tokom rata, zbrinuta u hrvatskim porodicama.

Proustaški revizionisti

Međutim, proustaški revizionisti u Hrvatskoj partizansko oslobođanje srpske djece sa Kozare, ovih dana žele prikazati kao napad partizana na dječje sirotište.

Organizacije Hrvatsko žrtvoslovno društvo, Udruga policije branitelja Jastrebarsko koje finansira Vlada Republike Hrvatske i Župa sv. Nikole biskupa ovih dana u Jastrebarskom 23. augusta, a povodom “Evropskog dana sjećanja na žrtve svim totalitarnih i autoritarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma” organizuju “prigodnu komemoraciju”, kojom se partizani žele okriviti jer su iz ustaškog logora žljeli izbaviti djecu od kojih su mnoga bili njihovi srodnici.

Kako se kaže u skandaloznom saopštenju o okviru “komemoracije” “Govoriti će se o Dječjem domu za ratnu siročad i ulozi kardinala Kardinala Stepinca, svećenika, časnih sestara i ostalih dobrotvornih udruga i pojedinaca o brizi za djecu, a najavljeno je i izlaganje o novim spoznajama u prošloj godini o događanjima u tom razdoblju u Jastrebarskom.”

Svjedočenje Nikole Relića (88)

O ustaškom mučilištu srpske djece sa Kozare djece u Jastrebarskom jedno od najpoznatijih svjedočanstva ostavio je Nikola Relić (88) iz Slavskog polja:

“U logoru je bilo oko osamsto mališana, no svake bi noći po dvadesetak umiralo od gladi ili bolesti: ujutro bi izmučena dječja tijela bacali na kamion i nekamo odvozili. Svakih par dana dobili bismo komadić kruha i to je od hrane bilo to, za razliku od strahota koje su nam radili i na koje još danas teško pomišljam, a kamoli ih prepričavam. Ne znam iz kojeg su razloga jednog dana nas pedesetak prebacili prvo u Osijek, a potom u logor u Jastrebarskom. Eh, tek su me tamo dočekale nevolje – drhtavim nam glasom pripovijeda Nikola.

Ponovila se strava Stare Gradiške u obliku izgladnjivanja i maltretiranja, no dodani su i elementi ‘preodgoja’: batine bi bile svakodnevne, a nerijetko su ‘štićenici’ nasilno odijevani u ustaške dječje uniforme. O više stotina mališana brinule su svega četiri časne sestre, a ustaški vojnici dolazili bi dva-tri puta tjedno u kontrolu i na ‘ispomoć’. Nikola je iz dana u dan bivao sve slabiji i nemoćniji; tko zna bi li preživio da partizani potkraj ljeta 1942. nisu napali logor i spasili djecu: kaže kako je jedan mali logoraš prepoznao partizana koji je jurišao na glavnu domsku zgradu, pa naglas radosno uzviknuo ‘Eno moga čiče’. Jedna od časnih ga je na to, pred svima, usmrtila krampom. Taj nam je događaj prije  opisala i Anđelija Mačešić iz Donje Brusovače, koja je s malim Nikolom dijelila traumu djetinjstva obilježenog boravkom u nekoliko ustaških logora.

– Kada sam napokon stigao kući u Slavsko Polje, zatekao sam majku Evicu koja se bila skrivala sa zbjegovima na Petrovoj gori. Od nje sam saznao za zlu sudbinu svoga brata. Zaboravio sam vam kazati da svoga oca, po kojem sam dobio ime, i ne pamtim: umro je prije mog rođenja. Sada valjda razumijete zašto me toliko boli ustaški pozdrav kojeg sam se kroz djetinjstvo naslušao i po logorima o izvan njih: uvijek je bio vezan samo uz smrt i za ništa dobro, pa ga po tome pamtim noću i danju. A on se sve glasnije i sve žešće šulja po zidovima, zastavama, pločama i televiziji. To nikako ne sluti na dobro – završava nekadašnji dječak Nikola Relić.

Istorijski revizionizam podržava zvanična hrvatska vlada što je nedavno učinila organizacijom Mise za Blajburg u Sarajevu, kao i Rimokatolička crkva putem svojih medija i organizacija.

Priredio: Vuk Bačanović, Preokret
Slika: Antifašistički vijesnik

2 thoughts on “NEVIĐENA PERFIDNOST HRVATSKE: Vlada finansira organizacije koje dječji logor Jastrebarsko proglašavaju sirotištem, a partizane koji su ga oslobodili napadačima na nevinu djecu”

  1. Dio svjedočenje Fridriha Adolfa iz Velike Gorice kod Zagreba iz knjige “Sjećanja Jevreja na logor Jasenovac” u izdanju Saveza jevrejskih opština Jugoslavije:
    “Od maja 1942 počeli su dolaziti ogromni transporti žena, djece, staraca i drugih muškaraca sa Kozare, na desetine hiljada su bili dotjerani, svaki dan po 2-3 hiljade, a dovozili su i plijen od nedužnih seljaka: svu marvu, svinje, kukuruz, brašno, žito, kola i sve što se moglo dovući. Blago se raznijelo brzo raznim ustaškim bojnama i ekonomijama. A onda su na red došla djeca od novorođenčeta do 15 godina koja su oduzeta majkama i prebačena u poseban dio logora. Scene i nastale tragedije kada su djecu oduzimali majkama sa grudi su neopisive i ostaju nezaboravne za cijeli život. Majkama su govorili da vode djecu samo na liječnički pregled da vide da li su zdrava da idu s njima u Njemačku na rad. Zatim su ih posebno zatvorili i ostavili ih 4 dana bez vode i hrane. Jedne noći su svu stariju djecu odveli i pobili maljevima i željeznim šipkama. Grobari su cijelu noć morali odvoziti mrtvu djecu van logora gdje su ih pokapali. O tome mi je pričao jedan grobar očevidac tih strašnih događaja. Poslije 10 dana pobili su i grobare. Kada su završili sa starijom djecom došao je red i na mlađu do 6 godina starosti. Ovih oko 600 su pobacali u veću prostoriju pošto su dobro zatvorili sva vrata i prozore pustili su u prostoriju plin ciklon. Tako su ih sve pogušili. Zatim su na red došli i starci. Preko 1500 staraca i starica su odvojili od mlađih i jednog dana ih dovedoše prema Jablancu, da se idućeg dana ti koljači vrate onako krvavi, zasukanih rukava i pijani. Po cijeli dan su se vucarali po logoru, smijali se pred zatočenicima, pjevali i hvalili se kako su jučer imali mnogo posla. Oko 200 djece nisu pobili, od 6-12 godina, nego su im obukli ustaška odijela, davali im nešto bolju hranu, podučavali ih u baratanju oružjem i učili ih pjevati razne ustaške pjesme. Poslije dva mjeseca je došlo nekoliko autobusa kojim su ih odvezli nekamo iz logora. Jedan dan poslije onoga kad su ugušili 600 djece plinom je došla jedna njemačka komisija i izabrala je sve ljepše i mlađe djevojke i jače muškarce, pa ih u nekoliko transporata odvezoše, navodno na rad u Njemačku.”

  2. Pingback: INTERVJU PREOKRETA, ELIEZER PAPO: Otpao je smokvin list koji je prikrivao da je EU zapravo Četvrti Rajh -

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top