NEVIĐENA PERFIDNOST HRVATSKE: Vlada finansira organizacije koje dječji logor Jastrebarsko proglašavaju sirotištem, a partizane koji su ga oslobodili napadačima na nevinu djecu

Logor Jastrebarsko bio je dečiji koncentracioni logor kraj Jastrebarskog, kojeg je jula 1942. organizovao ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske. Logor Jastrebarsko bio je jedan od nekoliko dečijih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Pored ovog logora za decu postojali su i dečiji logori u Sisku i Loborgradu. Logor za ubijanje i asimilaciju srpske djece Logor je osnovan 12. jula 1942. prema odluci poglavnika … Continue reading NEVIĐENA PERFIDNOST HRVATSKE: Vlada finansira organizacije koje dječji logor Jastrebarsko proglašavaju sirotištem, a partizane koji su ga oslobodili napadačima na nevinu djecu