PINELOPI KOUJIANOU GOLDBERG: Zbog čega je regionalno uvezivanje budućnost svjetske ekonomije

Čini se da je pandemija COVID-19  globalizaciju ograničila na načine o kojima je trenutna američka administracija teško mogla sanjati čak i prije godinu dana. Ali, gledano u širem kontekstu, ovogodišnje povlačenje iz tokova globalizacije tek je posljednje poglavlje u procesu koji odavno traje. Procesu, koji je zemlje u razvoju učinilo sve pesimističnijima u pogledu nastavka … Continue reading PINELOPI KOUJIANOU GOLDBERG: Zbog čega je regionalno uvezivanje budućnost svjetske ekonomije