UNIVERZITET U BEOGRADU: Otkaz uručen profesoru Kubatu je nezakonit!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu saopštio je danas da je nezakonito rešenje koje je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta uručio prof. Rodoljubu Kubatu, kojim mu se zabranjuje da predaje na tom fakultetu.

“Analiza odredbi zakona, kao i relevantnih opštih pravnih akata fakulteta, ukazuje da doneto rešenje dekana nije u skladu sa propisima i da bi njegovo izvršenje dovelo do povrede prava profesora Kubata”, navodi se u saopštenju.

Napominju da navodi iz rešenja dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta otvaraju mnoga pitanja iz domena tumačenja više zakona i univerzitetskih propisa, ali i suštinsko pitanje očuvanja dostojanstva profesije univerzitetskog nastavnika.

Podsećaju da Član 7 Kodeksa profesionalne etike UB utvrđuje se da je “Univerzitet dužan da svakom članu univerzitetske zajednice osigura uživanje svih prava koja se ostvaruju u njegovom okviru, kao i poštovanje prava zajemčenih Ustavom i zakonima.”

Članom 5 Kodeksa se naglašava princip kolegijalnosti: “Članovi univerzitetske zajednice dužni su da neguju odnose saradnje koji su zasnovani na međusobnom uvažavanju, poštovanju i razumevanju, vodeći računa o akademskim interesima Univerziteta kao celine.”

“U tom duhu Uprava Univerziteta, zajedno sa Ombudsmanom i pojedinim članicama Univerziteta, deluje i pruža podršku profesoru Kubatu”, navodi se u saopštenju rektorskog kolegijuma.

Navode da rektorski kolegijum i Ombudsman Univerziteta, uz podršku univerzitetskih tela i organa, nastoje da zajedno i u saradnji sa Pravoslavno bogoslovskim fakultetom urede pitanja “davanja i eventualnog povlačenja odobrenja za službu učenja”, uvažavajući sve specifičnosti tog fakulteta, ali poštujući zagarantovana i jednaka prava svih članova akademske zajednice.

Podsećaju da je 9. oktobra 2020. godine dr Rodoljubu Kubatu, redovnom profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta UB uručeno je rešenje kojim mu dekan Bogoslovskog fakulteta “utvrđuje zabranu vršenja poslova” na radnom mestu nastavnika akademskih studija, bez prava na žalbu.

Rešenje je doneto na osnovu pravosnažne i izvršne odluke Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske pravoslavne crkve, kojom mu se povlači odobrenje za službu učenja na Pravoslavno bogoslovskom fakultetu.

U Rešenju se najavljuje i da će dekan doneti rešenje o prestanku radnog odnosa.

Izvor: RTV.rs
Foto: Printscreen YouTube / TeslaVision.TV

Share.

Leave A Reply