PRIJAVA ZBOG FALSIFIKATA: Univerzitet kaznio dekana Bogoslovskog fakulteta!

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu uputio je javnu opomenu dekanu Pravoslavnog bogoslovskog fakluteta (PBF) Zoranu Rankoviću zbog prijave da je falsifikovao izjave trideset članova Nastavno-naučnog veća prilikom glasanja za članove Saveta PBF.

Sa Univerziteta u Beogradu za Nova.rs su potvrdili da je odluka o javnoj opomeni doneta i da će za nekoliko dana opomena biti objavljena, a da aktuelnom dekanu PBF Zoranu Rankoviću ostaje mogućnost žalbe.

“Ukoliko se potvrdi javna opomena, Ranković neće moći više da obavlja funkciju dekana. Ipak, predstoji žalbeni postupak kojim ova odluka može da se ukine, ali može i da se pojača kazna. Oni koji su prijavili Rankovića imaju pravo u žalbenom postupku da traže da se Ranković kazni javnom osudom. Ukoliko se to dogodi, on više neće moći da radi na našim fakultetima”, navodi sagovornik Nova.rs sa Univerziteta u Beogradu.

Zoran Ranković se tereti da je povredio Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Beogradu, te da je prilikom izbora Saveta fakulteta lažirao izjave članova Nastavno-naučnog veća PBF, čime je sebi omogućio da postane dekan ove visokoobrazovne ustanove.

Govoreći o kazni javne opomene i o tome šta ona predstavlja, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Ognjen Radonjić je istakao da je u pitanju mera koja, ukoliko postane pravosnažna, podrazumeva da počinilac do kraja svog radnog veka ne može vršiti nikakvu funkciju na Univerzitetu, počevši od šefa katedre do dekana.

“Suštinski, ona predstavlja izraz neslaganja akademske zajednice sa nedopuštenim ponašanjem iz Kodeksa, kao društveno neprihvatljivim postupanjem. Mere imaju za prvenstveni cilj bezuslovno ograđivanje Univerziteta i njegovih članica od navedenog ponašanja, kao i upućivanje poruke najširoj javnosti da su takvi oblici ponašanja neprimereni članovima akademske zajednice”, objašnjava Radonjić, dodajući da se javna opomena “izriče učiniocu povrede Kodeksa za koga se može očekivati da će mera objavljivanja dovoljno uticati na njega da više ne vrši povrede Kodeksa”.

“Javna opomena se objavljuje na sednici nastavno-naučnog veća fakulteta, odnosno naučnog veća instituta i Saveta fakulteta na kome je učinilac povrede Kodeksa zaposlen ili studira. Takođe, izrečene mere javne opomene i javne osude čine sastavni deo dosijea nastavnika, saradnika, istraživača, studenta i zaposlenog.U konkretnom slučaju, svu učesnici u ovom postupku, dekan PBF-a i podnosioci prijave imaju pravo žalbe na ovu odluku. O eventualnim žalbama odlučuje Etički odbor Senata UB, čija odluka kasnije postaje i konačna”, poručuje Radonjić.

Podsetimo, krajem maja je Univerzitet u Beogradu verifikovao mandat dekanu Pravoslavno bogoslovskog fakulteta (PBF) Zoranu Rankoviću.

Tada je dekan Filozofskog fakulteta prof. Miomir Despotović tražio je da se verifikacija mandata dekana PBF skine sa dnevnog reda i da se o tome ne glasa.

Pošto njegov predlog nije usvojen i nakon što je verifikovan mandat dekanu PBF, Despotović je napustio sednicu Senata.

Verifikacija mandata dekana Rankovića bila je na dnevnom redu sednice Senata u januaru, ali je skinuta sa dnevnog reda jer je dekanima stigla primedba profosra Vladana Perišića, redovnog profesora PBF, koji je tvrdio da Savet tog fakulteta nije izabran u skladu sa Statutom, te da je svaka njihova odluka nelegalna.

Izvor: Nova.rs
Foto: Printscreen YouTube / Телевизија Храм

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top