VUK BAČANOVIĆ: Postjugoslovenska građanska država kao vid zajebavanja sirotinje

Jedna od najgnusnijih kritika na račun tvorca Jugoslavije, kralja Aleksandra I Karađorđevića bila je ta da nije poštovao “povijesne” realitete i posebnosti kada je odredio da će u Kraljevini svi njeni građani biti izjednačeni pred zakonom, to jest da će svaki glas od Vardara pa do Trgiglava vrijediti isto i da će svi ti građani … Continue reading VUK BAČANOVIĆ: Postjugoslovenska građanska država kao vid zajebavanja sirotinje