INTERVJU, STEFAN GUŽVICA, ISTORIČAR: Tito nije gazio preko leševa svojih saradnika

Stefan Gužvica je doktorand na Univerzitetu u Regenzburgu, gde radi na disertaciji o Balkanskoj komunističkoj federaciji tokom dvadesetih i tridesetih godina XX veka. Knjiga koja je povod za razgovor je proširena verzija master rada i do sada je, pored srpskohrvatskog, objavljena još na slovenačkom i engleskom. Autor je nedavno objavljene knjige „Prije Tita: Frakcijske borbe … Continue reading INTERVJU, STEFAN GUŽVICA, ISTORIČAR: Tito nije gazio preko leševa svojih saradnika