NEDELJKO SAVIĆ: Građanska Republika Srpska

Unatoč deklarativnim izjavama koje se daju s vremena na vrijeme, o tome da se žele najbolji odnos, javna je tajna da je Republika Srpska, i uopšte Srbi, u stalnom konfliktu sa zapadom već 30 godina. Svakako da se taj sukob prvenstveno vodi na geopolitičkom planu, a da se ne radi toliko o nekim moralno-pravnim načelima. … Continue reading NEDELJKO SAVIĆ: Građanska Republika Srpska