DAVOR DŽALTO: Novogodišnja distopija (1)

Ima li razloga za optimizam u Novoj Godini? Šta se može naučiti iz godine pandemije i globalnog „reset-a“? Kako se nositi sa propagandnim / ideološkim narativima u eri „post-istine“? Informacije (uključujući tu i fikciju, poluistine i laži) koje cirkulišu u javnom prostoru igraju odlučujuću ulogu u oblikovanju društva i karakteru javnih politika. To, po sebi, … Continue reading DAVOR DŽALTO: Novogodišnja distopija (1)