ISTRAŽIVANJE PREOKRETA: Jugoslavija kao utočište za oslobodilačke pokrete i terorističke organizacije

Nije sasvim poznato, naročito široj javnosti, da su u nekadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji, od njenih prvih dana postojanja pa sve do raspada, svoje utočište pronašli pripadnici različitih oslobodilačkih pokreta, koje su često zapad i njima lojalni režimi smatrali terorističkim organizacijama. Članovi i sledbenici ovakvih pokreta i organizacija dolazili bi u Jugoslaviju bilo kao izbeglice i politički … Continue reading ISTRAŽIVANJE PREOKRETA: Jugoslavija kao utočište za oslobodilačke pokrete i terorističke organizacije