TEFTER DRUGI NENADA FILIPOVIĆA: Kako je Olga Humo izbacila seksualnog predatora sa sarajevskog Filozofskog fakulteta

U Beogradu je, potkraj 2013. godine, prevalivši osamdesetu godinu života, umrla Dušanka-Duška Krstaić-Vidović. Čitaocima to ime vjerovatno ništa ne znači, no meni, s druge strane, znači mnogo. Teta-Duška je bila žena prof. dra Žarka Vidovića―estetičara, historičara umjetnosti, historičara kulture, kulturnog filozofa, berđajevljevskog hrišćanskog socijaliste, marksističkog ilegalca, logoraša u Jasenovcu i Norveškoj, mladića za dlaku izbjeglog … Continue reading TEFTER DRUGI NENADA FILIPOVIĆA: Kako je Olga Humo izbacila seksualnog predatora sa sarajevskog Filozofskog fakulteta