MUHAMED KOVAČEVIĆ: Kako je majka Derviša Pintol spasila srpskog dječaka Dragana Vasića

26. januara ove godine, na bolji svijet je preselila Derviša Pintol, majka rahmetli doktora Mustafe Pintola, koji je rizikovao svoj život da bi spasio dječaka Dragana  Vasića, jedinog preživjelog svjedoka ratnog zločina iz sela Ledići na Igmanu. Ispunila sinovu želju U ljeto 1992 godine, između 3 i 12 Juna, formacije ARBiH, zajedno sa odredom HOS-a … Continue reading MUHAMED KOVAČEVIĆ: Kako je majka Derviša Pintol spasila srpskog dječaka Dragana Vasića