VUK BAČANOVIĆ: Karadžićev prljavi opkop evropejluka

Kada je Tolstoj onomad u Ani Karenjinoj zapisao da je, za razliku od sretnih, svaka nesretna porodica nesretna na vlastiti način, mogao je bez ikakvog dvoumljenja zaključiti da to isto važi i za države. Svaka nesretna država i svaki nesretni narod zaista su nesretni na vlastiti način, dok sve sretne i uređene države izgledaju gotovo … Continue reading VUK BAČANOVIĆ: Karadžićev prljavi opkop evropejluka