ELIS BEKTAŠ: Privid nemogućeg rata

Rat za raspad Jugoslavije, koji je izbio 1991. godine, okočan je 2001. godine, na isti način kako je i započeo – mali i traljavi rat u Sloveniji bio je uvertira, a mali i traljavi rat u Makedoniji epilog te sramne epizode u historiji južnoslovenskih naroda, koji su iz nje izašli osramoćeni i civilizacijski obogaljeni, te … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Privid nemogućeg rata