ELIS BEKTAŠ: Fluidna granica sa pavelićevskim naslijeđem

Ciceron u svom spisu De Legibus kaže „salus populi suprema lex esto“, odnosno „dobrobit naroda trebao bi biti vrhovni zakon“. Premda se ova Ciceronova maksima nalazi uklesana na pročeljima i u predvorjima mnogih parlamenata i sudova svijeta, povijest ljudske vrste pokazuje da ona, nažalost, ne nalazi uvijek svoje mjesto u stvarnosti i da se zakoni … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Fluidna granica sa pavelićevskim naslijeđem