VUK USKOKOVIĆ: Crkvena imovina, istorizacija u službi nacionalizma

Možda ne postoji bolji pokazatelj krize jednog građanskog društva od toga što poziva istoriju da mu rješava pitanja koji se na građanski način jedino mogu postaviti i odgovoriti u okvirima postojećeg ustavno-pravnog poretka i pred nadležnim ustanovama. Umjesto da se o eventualnim spornim upisima titulara crkvene svojine raspravlja pred sudovima ove zemlje, ili da se … Continue reading VUK USKOKOVIĆ: Crkvena imovina, istorizacija u službi nacionalizma