VUK BAČANOVIĆ: Put do svesrpskog svetišta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član Predsjedništva BiH najavili su da će, povodom 80-godišnjice osnivanja sistema ustaških koncentracionih logora u Jasenovcu, u Staroj Gradišci Uvijek je teško i preteško pisati o tome kako bi trebala izgledati odgovarajuća kulturna politika društvenog memorisanja patnji i stradanja određenog naroda. Kulturološka kompleksnost svakog društva i njena priključenja onemogućuju jedinstveni … Continue reading VUK BAČANOVIĆ: Put do svesrpskog svetišta