ELIS BEKTAŠ: Duboka debilizacija Bošnjaka

Sadržaj javnog nastupa Amre Šabic-El-Rayess sa njene virtuelne rostre na Facebooku, kog je sarajevski društveno-politički magazin i SDA/MM bilten Stav u cjelosti prenio, ne bi zavređivao ovaj osvrt kada bi dolazio sa tastarure kakvog političara, propagandističkog žurnaliste ili populističkog poluinteligenta sa aurom intelektualca ili eksperta. Amrine plitke, patetično romantizirane i sa logikom posvađane teze o … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Duboka debilizacija Bošnjaka