ELIS BEKTAŠ: Sumrak jedne ideologije

Kažu da se sa protokom vremena čovjek mijenja, da zaboravlja svoje nekadašnje ljubavi i strasti, da kroz proces zrijenja uspostavlja nove odnose sa svijetom oko sebe, jer ga sve manje razumijeva mladalačkim nagonima, a sve više razumom. To, međutim, ne važi za notornog Dinu Mustafića, vedetu i gurua sarajevskih pseudohumanističkih poluinteligenata, koji već decenijama javnosti … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Sumrak jedne ideologije