ELIS BEKTAŠ: Sarajevska korida

Skoro da je mučno posmatrati seriju ponižavajućih udaraca koje sarajevska politička čaršija posljednjih mjeseci prima sa kružne osnovice, a koju je započeo Valentin Incko, ugrađujući u državni krivični zakon odredbu kakvu ni u stanju umnog i duhovnog pomračenja ne bi ugradio u zakonodavstvo vlastite zemlje, jer bi tako sročen član zakona u uređenoj i pravnoj … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Sarajevska korida