ELIS BEKTAŠ: Ni mrtav Srbin nije dobar Srbin

Jugoslavija je, pogotovo ona socijalistička, u dobroj mjeri počivala na laži kao propagandnoj tehnici. No tačnost tog iskaza ne čini Jugoslaviju ništa drugačijom od svih drugih država svijeta, jer sve države svoj raison d’être artikulišu kroz propagandu, a propaganda nikada nije istina, barem ne u potpunosti. U epohi koju smo ostavili za sobom vjerovalo se … Continue reading ELIS BEKTAŠ: Ni mrtav Srbin nije dobar Srbin