TREĆA EPIZODA PREOKRETOVOG REFLEKTORA: Ukrajina

U trećoj epizodi Preokretovog reflektora razmatramo najvažniju globalnu temu 21. vijeka, a to je rat u Ukrajini i njegove implikacije na svjetski poredak, a pogotovo na stanje u jugoslovenskim zemljama, sa posebnim fokusom na BiH.

Reflektor je društvenopolitički podcast portala Preokret. Razgovori kojima će se bacati svjetlo na neuralgične teme postjugoslovenske društvene i političke stvarnosti i razobličavati zastranjenja u javnom prostoru. U Reflektoru će gostovati oni koji imaju šta reći, ali i oni koji imaju obavezu da odgovore na bitna pitanja od javnog značaja. Domaćini Reflektora: Elis Bektaš i Vuk Bačanović Snimatelj, montaža, rasvjeta, ton: Jovan Vidaković Grafički dizajn: Srđan Mršić

Produkcija: Preokret

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top