TREĆA EPIZODA PREOKRETOVOG REFLEKTORA: Ukrajina

U trećoj epizodi Preokretovog reflektora razmatramo najvažniju globalnu temu 21. vijeka, a to je rat u Ukrajini i njegove implikacije na svjetski poredak, a pogotovo na stanje u jugoslovenskim zemljama, sa posebnim fokusom na BiH. Reflektor je društvenopolitički podcast portala Preokret. Razgovori kojima će se bacati svjetlo na neuralgične teme postjugoslovenske društvene i političke stvarnosti … Continue reading TREĆA EPIZODA PREOKRETOVOG REFLEKTORA: Ukrajina