EKSKLUZIVNA ANALIZA PORTALA PREOKRET: Rubikon je u Evropi pređen!

Odasvud se čuju tumačenja o ratu koji traje tek nedelju dana, a već deluje kao večnost. U svetu sa dva nivoa realnosti – objektivnom i istrgnutom (metarealnošću, virtuelnom realnošću), vreme teče dvojako. Jedno su minuti koje nestrpljivo provodimo čekajući da se promeni svetlo na semaforu, drugo su trenuci koji munjevito otkucavaju u internet etru u … Continue reading EKSKLUZIVNA ANALIZA PORTALA PREOKRET: Rubikon je u Evropi pređen!