ČETVRTA EPIZODA PREOKRETOVOG REFLEKTORA: Kultura i grad kao polis

U čevtrtoj epizodi Reflektora Miljan Vuković, akademski slikar i direktor Kulturnog centra Trebinje, govori o značaju kulture i umjetnosti za grad kao organizovani društveni prostor te o mogućnostima da se kroz kulturu i umjetnost osvijetli i osvijesti pozicija pojedinca kao nosioca društvenog, ali i političkog subjektiviteta.

Reflektor je društvenopolitički podcast portala Preokret. Razgovori kojima će se bacati svjetlo na neuralgične teme postjugoslovenske društvene i političke stvarnosti i razobličavati zastranjenja u javnom prostoru. U Reflektoru će gostovati oni koji imaju šta reći, ali i oni koji imaju obavezu da odgovore na bitna pitanja od javnog značaja. Domaćini Reflektora: Elis Bektaš i Vuk Bačanović Snimatelj, montaža, rasvjeta, ton: Jovan Vidaković Grafički dizajn: Srđan Mršić

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top