VOJISLAV DURMANOVIĆ: Pravo na nezaborav

Ljubili smo i ne znajući zašto Ali danas znajući to vi ste Pred mojim stihovima na kraju naše kobi Kao pred utrobom trudnom od radosti Pol Elijar Čovek može biti materijalista u filozofiji i idealista u životu i obrnuto. Kada je mladobosanski ideolog Vladimir Gaćinović napisao Smrt jednog heroja, nije mogao ni da sanja koliko … Continue reading VOJISLAV DURMANOVIĆ: Pravo na nezaborav