BOJAN ANTIĆ: O etnokonfesionalnosti – 2. dio

Monokulture i oligokulture 6. glava Kulture u dodiru. Iskustvo u Americi, iskustvo u Evropi Moderni feminizam počinje da se razvija na sjeveru SAD-a u kontekstu Građanskog Rata. Da bi se povećala produktivnost u Čikaškim i Detroitskim fabrikama, radile su i žene, jer su muškarci ratovali. Razlog, pobjede Sjevera nad Jugom bila je u tome što … Continue reading BOJAN ANTIĆ: O etnokonfesionalnosti – 2. dio