EDIN RAMULIĆ: Ljekovito propuhavanje kulture sjećanja

Zašto preuveličavati broj žrtava? Ako se ovo pitanje koje je postavio Srđan Puhalo, ne shvati dobronamjerno u Sarajevu, u gradu gdje još jedino postoje kakvi takvi naučni i materijalni potencijali, onda ne znam kakve šanse u suočavanju imamo mi u malim sredinama poput Prijedora… Na Srđana Puhala se stuštila sva sila bošnjačkog nacionalizma zbog jednog, … Continue reading EDIN RAMULIĆ: Ljekovito propuhavanje kulture sjećanja