BOJAN ANTIĆ: O etnokonfesionalnosti – 3. dio

11. glava Nekoliko definicija Prije nego što počnem da pišem ovaj treći dio o etnokonfesionalitetu, da definišem nekoliko pojmova koje ću ovdje koristiti. Svi ovi pojmovi su ontrološki, i oni su opis biti bitka, a ne sudske procjene valjanosti neke pojave. Ja ne sudim. Identitet – je spoljašnja simbolička bit forme određene grupe, odnosno ono … Continue reading BOJAN ANTIĆ: O etnokonfesionalnosti – 3. dio