VOJISLAV DURMANOVIĆ: Suvenirizam umesto suverenizma

U jednom svom predavanju iz 1930. nacionalni revolucionar i čelnik Gajreta, a kasnije i većnik ZAVNOBiH-a Hasan Rebac opisuje sledeću ratnu zgodu iz redova komita vojvode Dula: Na padinama planine Visočnice kod Stoca dobije naša četa nalog da siđem ja sa desetak drugova u selo Ruište i uhvatim Filipa Lukića (lokalnog šuckora i austrijskog agenta, … Continue reading VOJISLAV DURMANOVIĆ: Suvenirizam umesto suverenizma