KRIS HEDŽIS: Trijumf smrti

Teško je biti optimističan u pogledu budućnosti. Slom ekosistema je kvalitetno dokumentovan. Kao i odbijanje globalne vladajuće elite da preduzme bilo kakve mjere koje bi mogle ublažiti devastaciju. Ubrzavamo vađenje fosilnih goriva, valjamo se u rasipnoj potrošnji, uključujući prežderavanje mesom, vodimo nove ratove kao da nas je uhvatila frojdovska želja za smrti. Četiri jahača Apokalipse … Continue reading KRIS HEDŽIS: Trijumf smrti