VUK BAČANOVIĆ: Antifašizam Kozaračkog kola i njegovi neprijatelji

„Jesmo li to za antifašizam kozaračkog kola?”, upitao se, užasnuto i zaprepašteno, hrvatski intelektualac Željko Ivanković, nakon što je uvrijeđen reakcijom PEN-a BiH na sarajevsku blajburšku misu, sa ostakom zabrinutih hrvatskih humanista odlučio napustiti ovu organizaciju. Danas, nakon uništavaja Partizanskog groblja u Mostaru, valja nam se opet podsjetiti na ovaj događaj i s njim povezane … Continue reading VUK BAČANOVIĆ: Antifašizam Kozaračkog kola i njegovi neprijatelji