ALEKSANDAR ĐOKIĆ: Kako SAD nisu razumele drugog

Satisfakciju pruža misao da se rat u Evropi, za promenu, ne vodi na i oko Balkana, barem trenutno. Sjedinjene Američke Države imale su jedinstvenu priliku da od pada Berlinskog zida i urušavanja u sebe sovjetske imperije budu garant novog sveta saradnje, ako je harmonija još uvek van dohvata ruke čovečanstva. One su ipak izabrale da … Continue reading ALEKSANDAR ĐOKIĆ: Kako SAD nisu razumele drugog