VIDŽEJ PRAŠAD: Opasno američko neprijateljstvo prema evroazijskim integracijama

Tokom proteklih 15 godina, evropske zemlje našle suočile su se sa velikim i korisnim mogućnostima, kao i sa veoma koplikovanim dilemama i odlukama koje valja donijeti. Neodrživo oslanjanje na Sjedinjene Države kada su u pitanju investicije i trgovina, kao i vrlo neobično ometanje koje je prouzročio Brexit, doveli su do stabilne integracije evropskih zemalja s … Continue reading VIDŽEJ PRAŠAD: Opasno američko neprijateljstvo prema evroazijskim integracijama