VOJISLAV DURMANOVIĆ: Vidovdan u doba SNS-a i SNSD-a

Biti dete ovog stoleća na (post)jugoslovenskom podneblju, u ovo sitno vreme znači formirati se u mraku moralnog agnosticizma gde su i najuzvišenije svetinje travestirane licemernom manipulacijom i podređene politikanskoj trgovini radi pukog preživljavanja od izbora do izbora. Svaki pokušaj izdizanja iz te pustinje poluintelektualnog džahilijeta vuče za sobom senku rezignacije. Primera radi, gimnazija koju sam … Continue reading VOJISLAV DURMANOVIĆ: Vidovdan u doba SNS-a i SNSD-a