VUK BAČANOVIĆ: Izbijanje iz pameti

Sve što se pametno i smisleno imalo reći i napisati na bilo koju temu rata i ratnih zločina 1992-1995 u BiH odavno je rečeno i napisano. Suhe činjenice su svima dostupne. Svi dokumenti, su manje-više, javni za sve one koji žele imati uvida u njih. Sasvim je drugačije što svi segmenti kolonijalno-kompradorske uprave u provizorijumu … Continue reading VUK BAČANOVIĆ: Izbijanje iz pameti