ALEKSANDAR ĐOKIĆ: Pet meseci rata u Ukrajini

Prošlo je 150 dana od početka rata u Ukrajini, a od početka operacije uže po obimu sa ciljem zauzimanja Donbasa 98 dana. Možemo videti da je većina ratnih dana posvećena upravo zauzimanju Donbasa, dakle vojnoj kampanji užeg obima, a koristeći ljudske kapacitete prvobitne armije koja je prethodno učestvovala u invaziji Ukrajine duž cele njene centralne, … Continue reading ALEKSANDAR ĐOKIĆ: Pet meseci rata u Ukrajini