VUK BAČANOVIĆ: Probosanske, snage kojih nema

U tekstu Non-paper za Republiku BiH, koji sam napisao u vrijeme histerije oko poplave planova i mapa o podijeli BiH 2021, sam zaključio da u probosanskoj (kao i u nekadašnjoj Miloševićevoj projugoslovenskoj) politici nije problematična sama probosanska politika nego njen sadržaj koji je čini nepostojećom, odnosno postojećom jedino po imenu. Tu se više nema šta … Continue reading VUK BAČANOVIĆ: Probosanske, snage kojih nema