DRAGAN BISENIĆ: Uloga Mihaila Gorbačova u demontaži SSSR-a i stvaranju nove Rusije

Mihailu Gorbačovu pripadaju zasluge za revolucionarne promene 1980-ih koje su transformisale Sovjetski Savez, srušile gvozdenu zavesu, ponovo ujedinile Nemačku, omogućile istočnim Evropljanima da povrate nezavisnost svojih država i ukinule čitave klase nuklearnog oružja. Gorbačov je okončao sovjetski rat u Avganistanu, rešio regionalne sukobe i predstavio model međunarodne politike koji je napuštao nasilje kao način rešavanja … Continue reading DRAGAN BISENIĆ: Uloga Mihaila Gorbačova u demontaži SSSR-a i stvaranju nove Rusije