ALEKSANDAR ĐOKIĆ: Budućnost ODKB pod novim uslovima

Vojna savezništva su od doba antike predstavljala bitan, ako ne i ključni, faktor u domenu međunarodnih odnosa. Ravnoteža velikih sila oko kojih gravitiraju male bila je prisutna i među drevnom Atinom i Spartom, Rimom i Kartaginom, pa i među Astečkom državom i okolnim plemenskim političkim formacijama. Mreža savezništava decenijama je sprečavala izbijanje Prvog svetskog rata, … Continue reading ALEKSANDAR ĐOKIĆ: Budućnost ODKB pod novim uslovima