PATRIK LORENS: Njemački most između Zapada i Istoka je spaljen

„Njemačka je Hamlet“, jednom je napisao Gordon Kreg. Inače veliki istoričar njemačke nacije (1913–2005) bio je istaknut po sadržajnim sažimanjima ove vrste, uvidima koji bacaju svjetlo na najveće dubine njemačke psihe, na ono što čini „otkucaje bila“ jednog naroda. Da li je Njemačka okrenuta prema zapadu, prema Atlantiku ili prema istoku, prema evroazijskom kopnu? Iz … Continue reading PATRIK LORENS: Njemački most između Zapada i Istoka je spaljen