EDIN ZUBČEVIĆ: Poslije kraja svijeta, kao da

Kraj godine. Još jedna prilika da se svede račun iako ceh nije važan, jer vlastodršci ne kane bilo šta plaćati. Naši životi postaju kao utakmice u kojima nam je svejedno ko će pobijediti. Mi sigurno nećemo. Ne učestvujemo. Nismo ni publika već statisti u vlastitim životima. Kao da smo samo dio mizanscena nekog života koji … Continue reading EDIN ZUBČEVIĆ: Poslije kraja svijeta, kao da