TODOR KULJIĆ: Ako danas levica šapuće a desnica grmi, šta da se radi?

Ako danas levica šapuće a desnica grmi, šta da se radi? Od kada se desila smena teleologija i veru u socijalizam kao svetski proces zamenila vera u kraj istorije nakon 1989. stigla je nova sudbina. Teleologije više nisu zakavžene jer je druga izrazito nadmoćna. Iščezle su plodne napetosti između neravnopravnih socijalnih protivnika koje su umeravale … Continue reading TODOR KULJIĆ: Ako danas levica šapuće a desnica grmi, šta da se radi?